Blue Flower

Afholdt torsdag d. 3. marts 2022 kl. 19 i møllehuset ved Skenkelsø Mølle.

Dagsorden:

1.

a) Valg af dirigent.
b) Valg af referent.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.

a) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse.
b) Godkendelse af budget for 2022.
c) Fastsættelse af kontingent for 2023.

4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til formanden senest 15. februar 2022 på adressen Kornvænget 32, 3650 Ølstykke, tlf. 29899317 eller via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

5. Valg til bestyrelsen for 2 år:

a) Hanne Mogensen (villig til gen­valg).
b) Svend Kjærgaard Jensen (villig til genvalg).
c) 1 bestyrelsesmedlem

2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
a) Suppleant Winnie Bjørn Andersen ( villig til genvalg)
b) Lena Sørensen (villig til genvalg).

6. Valg af revisor for 1 år.
Revisor for et år:
Suppleant for 1 år:
Svend Aage Sørensen

7. Eventuelt.Referat: 

Til stede: 21 medlemmer af foreningen samt foredragsholder Bent Tranekær Rasmussen.

 1. a) Valg af dirigent. Bjarne Larsen valgt.
 2. b) Valg af referent. Nils Finken valgt.

 

 1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Hanne Mogensen fremlagde sin beretning for 2021. Beretningen blev godkendt med akklamation.


 1. a) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse.

Kasserer Svend Kjærgaard gennemgik det omdelte regnskab for 2021 og budgetforslag for 2022. Grundet få aktiviteter og dermed udgifter blev årets overskud på 11.767,45 kr., og foreningens beholdning er på 74.005 kr. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 

 1. b) Godkendelse af budget for 2022. Godkendt.

 

 1. c) Fastsættelse af kontingent for 2023. Kontingentet fastholdes for 2023 på 125 kr. for enlige og 175 kr. for par.

 

 1. Behandling af indkomne forslag. Ingen modtaget. Punktet derfor ikke behandlet.

 

 1. Valg til bestyrelsen for 2 år:
 2. a) Hanne Mogensen (villig til genvalg). Genvalgt.
 3. b) Svend Kjærgaard Jensen (villig til genvalg). Genvalgt.
 4. c) Winnie Bjørn Andersen valgt.

 

2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:

 1. a) Bestyrelsen har af generalforsamlingen fået mandat til selv at udpege en førstesuppleant.
 2. b) Lena Sørensen (villig til genvalg). Genvalgt.

 

 1. Valg af revisor for 1 år.

Svend Aage Sørensen genvalgt.

Suppleant: Peder Kristiansen genvalgt.

 

 1. Eventuelt. Foreningen har nu 146 medlemmer, mens fire er udtrådt i 2021, tre er afgået ved døden, og tre nye medlemmer er tilgået.

En ny hvervebrochure for både frivillige og medlemmer af foreningen er klar.

Der er p.t. tilmeldt 17 deltagere i udflugten med bus til Egholm Museum lørdag d. 11. juni 2022.

Svenskeslaget gennemføres i Smørum (ved kulturhuset) lørdag d. 22. maj 2022, og frivillige søges til aktiviteterne i turnus. Arrangementet anbefales især for familier.

Den formelle generalforsamling var dermed afsluttet og blev efter nedenstående konstituering fulgt op af Bent Tranekær Rasmussens overblik over flere generationer af familien med rødder på gårdene i Ølstykke.

 

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Hanne Mogensen.

Næstformand: Bjarne Larsen.

Sekretær: Nils Finken

Kasserer: Svend Kjærgaard

Øvrige medlemmer: Winnie Bjørn Andersen, Hans Jørgen Bach Lauritsen og Anne-Marie Dam.

Førstesuppleant: Kan udpeges af bestyrelsen.

Andensuppleant: Lena Sørensen.

-----------------------------------

Bolls ApS i Slagslunde tilbyder EMC-test, elsikkerhedstest, vibrationstest, klimatest af elektriske produkter samt lysmåling efter alle gængse standarder. Bolls ApS kan desuden hjælpe med rådgivning, så dine produkter kan overholde gældende standarder. www.bolls.dk